Index > Výstava


Výstava koláží Miroslava Khola


Pozvánka na výstavu M. Khola

 

 

Miroslav Khol

-     Miroslav Khol se narodil v roce 1962 v Praze. Vystudoval Právnickou fakultu University Karlovy a dosud stále pracuje jako právník. Žije v Praze 5 - Stodůlkách.Miroslav Khol

-     Ve své umělecké činnosti se zabývá zejména tvorbou fotografií a v neposlední řadě v období přibližně dvaceti let i vytvářením výtvarných koláží. 

-     Miroslav Khol vystavoval v období let 2002-4 každým rokem své fotografie na zámku v Ratajích nad Sázavou, v roce 2005 soubor fotografií a koláží ve vídeňské galerii Atelier A, dále v lednu 2012 společně se svým otcem Miroslavem Kholem v galerii Úřadu městské části Praha 9 měl výstavu s názvem Otec a syn, dále v prosinci 2012 samostatnou výstavu svých koláží v knihovně radnice Městské části Praha 19 a naposledy v dubnu 2017 společnou výstavu s malířem a grafikem Pavlem Kolínem (spoluautorem publikace s názvem Vojáčci) v kavárně nakladatelství Academia na Václavském náměstí v Praze 

 -     Přáním autora je,  aby divák po shlédnutí vystavovaných prací alespoň trochu zapomenul na své běžné starosti a odcházel z výstavy s lepší náladou než na ní přicházel. Nakolik se představa autora v jeho kolážích povedla a zda se s ní návštěvník alespoň částečně dokáže ztotožnit je už pak na každém, který (ať už cíleně nebo náhodně) zavítá na tuto výstavu anebo jen proto, že si chce dát svůj oblíbený drink a popovídat si s přáteli.

Kontakt na autora: mkhol@volny.cz

 

Výstava 1

 

Výstava 2

     

 

 

Ω