Index > Výstava


Výstava koláží Aleše Soukupa


  

 

A. Soukup - výstava 2020 

Aleš Soukup 

Aleš Soukup

         Aleš Soukup se narodil v roce 1962 v Praze. Vystudoval právnickou fakultu University Karlovy. Při své právnické praxi se zabýval občanským, správním a přestupkovým právem, kdy mimo jiné působil na Úřadu městské části Praha 4, na odboru občansko-správním.

 A. Soukup - výstava 2020

 V posledních dvou letech se momentálně zabývá tvorbou koláží. Inspiraci ke své činnosti našel v galeriích obrazů např. v Basileji, Arnheimu a Mnichově. Smyslem činnosti autora je dostat sebe i diváka ze šedivé přítomnosti do exotického a dobrodružného prostředí. Velký vliv na jeho tvorbu měli autoři knih pro mládež: Otakar Batlička a R.L.Stevenson.

 

  A. Soukup - výstava 2020

 

Kromě tvorby koláží se autor věnuje poezii, historické četbě např.z období evropské reformace, ale také i cestování, při kterém jej mimo jiné velmi zaujalo prostředí kolem řeky Rýn.

A. Soukup - výstava 2020 

A. Soukup - výstava 2020

   Kontakt na autora: Aleš Soukup, Počernická 368/59, 108 00 Praha 10-Malešice